• Lanskrounske Pivo


  1700 dal kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna pokyn italskému staviteli Sallovi a projektantu Martinellimu ke stavbě pivovaru. Roku 1701 byla zahájena výroba.

  Tím však porušil lichtenštejnský pán slib, daný měšťanům roku 1568 Vratislavem z Pernštejna, že ve městě nebude postaven panský pivovar. V Lanškrouně pak pivovar právovárečného měšťanstva působil společně s "knížecím" až do konce 19. století, kdy byla výroba ukončena, uhrazeny pohledávky, především za nedávnou rekonstrukci budov, a zbylé prostředky rozděleny mezi všechny podílníky.  Celé podnikání nekončilo v minusu, páni právovárečníci si uměli velmi dobře spočítat, co je ještě možné krýt z finančních rezerv a co již ukrajuje "z podstaty", kterou v daném případě tvořily především budovy a jejich vybavení. Zatímco panský pivovar v Lanškrouně byl nadále centrem jak výroby, tak i části společenského života města, hlavní budovu bývalého měšťanského pivovaru koupil c. k. erár a upravil ji pro potřeby okresního hejtmanství, včetně služebního bytu pana okresního hejtmana (následně i ONV; nyní ZŠ Jiráskova). Dnešní podoba budovy z r. 1933, kdy byla přestavěna pro okresní úřad. Sídlem okresní a politické správy byl až do zrušení lanškrounského okresu v r. 1960. 
  Z té doby malý státní znak Československé republiky na průčelí. Právo vařit pivo se stalo výsadou panského pivovaru. Výroba se modernizovala a vyráběn byl ležák, březňák a kozel, později 17o tmavý Primátor. Pivo se rozváželo do celého panství a do Vídně. Lichtenštejni modernizovali pivovar i po vzniku ČR. Varna byla rozšířena na čtyřnásobek, byla vybudována železobetonová spilka a ležácké tanky, v Dortmundu byly zakoupeny ocelové smaltové ležácké tanky. Po 2.světové válce byl pivovar zkonfiskován. Výroba se nadále modernizovala, ale né v takové míře, jak by bylo potřebné.Pivo bylo vyváženo do Polska, a to dokonce 9 500 hl, z toho 55 % v cisternách. Piva byla stáčená i v pivovaru ve Svitavách. Výroba piva byla v roce 1999 ukončena a značka měla být převedena do pivovaru v Jevíčku. Záměr však nebyl uskutečněn.

  Buy the shirt here

  0 comments → Lanskrounske Pivo

  Post a Comment